Ενημέρωση για το ρόλο της πιστοποίησης και την λειτουργία του Διεπιμελητηριακού φορέα πιστοποίησης διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουνίου το Επιμελητήριο Χανίων με ομιλητή τον κ. Άγγελο Τόλκα διευθυντή του προαναφερόμενου φορέα που έχει συσταθεί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης, μέλη της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου και πρόεδροι επαγγελματικών συλλόγων και σωματείων του Ν. Χανίων.

Στους λόγους που η ΚΕΕΕ επέλεξε να προχωρήσει στην Πιστοποίηση Προσώπων (Επαγγελματιών / Εργαζομένων) μέσα από διεθνή πρότυπα αναφέρθηκε ο ομιλητής τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι “αυτό έγινε για να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εντοπίζονται στην Ελλάδα, για να στηριχθεί το Άνοιγμα επαγγελμάτων, επειδή υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εξειδίκευση, για την αποφυγή γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση διαδικασιών και για να αξιοποιηθεί η ίδια η φύση  των προτύπων ποιότητας.” 

Αναφορικά με το γιατί η ΚΕΕΕ αποφάσισε να λειτουργήσει φορέα πιστοποίησης προσώπων ο κ. Τόλκας είπε ότι:

•    Τα Επιμελητήρια διεκδικούν εχέγγυα αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας και ποιότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο στην αποστολή της ταιριάζει η λειτουργία ενός φορέα πιστοποίησης. 

•    Η γνώση της αγοράς και των δυνατοτήτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων τους δίνει όλα τα πλεονεκτήματα για να αναπτύξουν τον τομέα της πιστοποίησης επαγγελματιών ενώ η λειτουργία ενός Φορέα Πιστοποίησης σε επίπεδο ΚΕΕΕ καλύπτει την ανάγκη για την αντιπροσωπευτικότερη δυνατή συμμετοχή – Δημιουργία μεγάλων σχημάτων- συντονισμό των ενεργειών σε εθνικό επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι ο ΔΙ.ΦΟ.Π λειτουργεί αυτόνομα με δική του νομική μορφή (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)  και βρίσκεται στην προετοιμασία να διαπιστευθεί ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων από  το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης /ΕΣΥΔ σε πεδία που αναδεικνύονται από τον επιχειρηματικό κόσμο.