Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει από τα τέλη του 2013 στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με ακρωνύμιο «DRINKADRIA» (http://www.drinkadria.eu/) και πλήρη τίτλο «NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION» (Διασυνοριακή Συνεργασία Διαχείρισης Πόσιμου Νερού στην περιοχή της Αδριατικής), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC με την συμμετοχή δεκαεπτά (17) εταίρων από οκτώ (8) χώρες της περιοχής της Αδριατικής (Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα και Σερβία). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου «DRINKADRIA», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), την Ε.Δ.Ε.Υ.Α., τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και τον Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο (ΕΥΣ), διοργάνωσε την 2η Τεχνική Συνάντηση με τίτλο «Αποδοτική και Ανταποδοτική Χρήση Αστικού Νερού», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο Minoa Palace Hotel στον Πλατανιά Κρήτης. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε το «3rd Capitalization meeting» για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου, καθώς επίσης και την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας. Σκοπός της ειδικής αυτής συνάντησης αποτέλεσε η μακροπρόθεσμη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου DRINKADRIA σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της αποδοτικής διαχείρισης υδατικών πόρων.

Οι δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο EWaS με θέμα “Efficient & Sustainable Water Systems toward Worth Living Development”, που έλαβε χώρα στα Χανιά (στον ίδιο χώρο), στις 1-4 Ιουνίου 2016 (http://www.ewas2.tuc.gr/). 
Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης υδατικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.