Στις 29 Ιουλίου θα κατατεθεί στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοϊδη το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.

Σημειώνεται πως τα υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Οικονομικών έχουν συγκροτήσει επτά ειδικές ομάδες εργασίας για την σύνταξη των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο νόμο N. 3982/11 για απλοποίηση της αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Οι εν λόγω επιτροπές θα προχωρήσουν :

-Στον καθορισμό ειδικών τυποποιημένων κατά κλάδο δραστηριότητας και είδους τόπου εγκατάστασης περιβαλλοντικών όρων ή δεσμεύσεων για μεταποιητικές δραστηριότητες.
-Στην εξειδίκευση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών.
-Στην κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης.
-Στον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των υπευθύνων δηλώσεων, της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μεταφορά των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων.
-Στον καθορισμό των προσόντων των πιστοποιημένων επιθεωρητών, των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης τους για την εγγραφή τους στο μητρώο.
-Στον καθορισμό του ύψους των παραβόλων, το οποίο είναι ανάλογο με την εγκατεστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα.
-Στον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων του, του τρόπου κλιμάκωσης των προστίμων και ενδεχόμενης αναπροσαρμογής του ύψους των προστίμων.

Newsroom ΔΟΛ