Καθοδήγηση από πιστοποιημένο σύμβουλο για τα επαγγέλματα που ταιριάζουν καλύτερα στις ιδαίτερες ικανότητες και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου.

Η αναζήτηση και διασφάλιση του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα κεντρικό  θέμα  συζήτησης για πολύ κόσμο. Ο έντονος προβληματισμός των νέων όσο και των γονέων, δημιούργησε μια νέα ανάγκη, για ένα εξειδικευμένο τεστ κατάταξης των ενδιαφερόμενων σε διαφορετικές ομάδες επαγγελμάτων, βάσει του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας του κάθε ατόμου.

Η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των ενδιαφερόμενων να βρουν καθοδήγηση ως κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με  την καθοδήγηση πιστοποιημένου συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, διεξάγεται  το  Career Gate Test (CGT), ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ.  Στη συνέχεια  ο σύμβουλος αναλύει την κατάταξη των ενδιαφερόμενων με δοκιμασμένη ακρίβεια, στη αρμόζουσα  ομάδα επαγγελμάτων και στα επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στον κάθε χρήστη, για την επίλυση του προβληματισμού αυτού.

Πως γίνεται το CGT;

Ο χρήστης απαντά σε ένα βασικό ερωτηματολόγιο που περιέχει 315 ερωτήσεις ενδιαφερόντων, διασταυρώνοντας την κάθε  απάντηση με την χρήση  αντίστροφων ερωτήσεων, για να επιβεβαιώσει ο χρήστης την επιλογή του. Το τεστ αυτό διεκπεραιώνεται με τη χρήση υπολογιστή. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο και ύστερα από αυτόματη επεξεργασία από το λογισμικό του συστήματος, τα συμπεράσματα τυπώνονται σε εξατομικευμένη προσωπική έκθεση , καταγράφοντας τις  ομάδες επαγγελμάτων και τα επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στο χρήστη σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης:

  • σε ανώτερη, ανώτατη ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Α.Ε.) και
  • σε μέση ή επαγγελματική εκπαίδευση (Ε.Ε.)

Το CGT παρουσιάζει  αναλυτικά:

  1. Τις προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια , επισημαίνοντας και τις  διεξόδους τους σε άλλες ειδικότητες.
  2. Η χαρτογράφηση της προσωπικότητας του χρήστη στους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland και καταγράφοντας την αποφασιστικότητα  και την συνέπεια που τον χαρακτηρίζει.
  3. Στο τεστ εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που διασφαλίζει την αξιοπιστία του και πόσο ισοσταθμισμένο είναι.

Σε ποιούς αναφέρεται:

  1. Απευθύνεται σε μαθητές και  σε γονείς πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού
  2. Απευθύνεται σε ενήλικες για τη επιλογή σταδιοδρομίας και εξειδίκευσης
  3. Απευθύνεται σε συμβούλους για εκπαίδευση

 Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στα τηλέφωνα 2821054002-3, 6985594199 και στείλτε email στο [email protected]