Υποχρεωτική η ανάρτηση τιμοκαταλόγου παρεχόμενων υπηρεσιών από φροντιστήρια & Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια στην υπηρεσία Παρατηρητηρίων Τιμών και Τιμοληψιών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή 

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα  με το άρθρο 87 της Υ.Α Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ 2090 Β΄) τα κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, έχουν υποχρέωση να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία Παρατηρητηρίων Τιμών και Τιμοληψιών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας στο email:[email protected], το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου εκάστου έτους, τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την επόμενη σχολική περίοδο.

Υπόδειγμα φόρμας υποβολής τιμοκαταλόγου υπάρχει στην ιστοσελίδα του Παρατηρητήριο Τιμών (e-prices.gr – χρήσιμοι σύνδεσμοι – οδηγίες υποβολής). Η επιτυχημένη αποστολή του  e-mail   με τον τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να αποδεικνύεται από τον εκάστοτε υπόχρεο σε οποιοδήποτε έλεγχο.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.   

Εξηγήσεις ή διευκρινίσεις που αφορούν στην εν λόγω υποχρέωση παρέχονται  στο τηλέφωνο   210-3893106.