Από την Δνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ανακοινώνεται ότι:

παρατείνετε η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής σε απόρους της χώρας, έτους 2011 έως Τρίτη 30 Αυγούστου

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται: 

1. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα,

2. Ιερές Μητροπόλεις,

3. Σύλλογοι Α.Μ.Ε.Α.,

4. Σύλλογοι αθίγγανων ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής δράσης,

5. Σύλλογοι παλιννοστούντων,

6. Σύλλογοι πολυτέκνων, 7. Σύλλογοι τριτέκνων

8. Μη κυβερνητικές οργανώσεις που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών ομάδων,

 9. Δήμοι (για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται  από την οδηγία 85/148 ΕΟΚ  και για δημότες που επλήγησαν από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.ά.).