Ενόψει της Ιεράς και Μεγάλης Συνόδου απομακρύνθηκαν επικίνδυνα κλαδιά που τόσο καιρό ήταν... 'ακίνδυνα"

Ξεκίνησε η εργολαβία στο ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά – Κολυμβάρι για καθαρισμό από καταπτώσεις, απομάκρυνση απορριμμάτων & κλαδοκοπή επικινδύνων κλάδων για την κυκλοφορία, έργο προϋπολογισμού 200,000.00 €.

Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την πρόσβαση στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.