Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης συνάντηση τοπικών αρχών και φορέων προκειμένου να γίνει παρουσίαση του δικτύου AREPO στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

To δίκτυο AREPO, αναφέρεται ως Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών που εξειδικεύεται στα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων και στα Ιδιότυπα Παραδοσιακά Προϊόντα (ΙΠΠ). Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση, οι δυνατότητες αξιοποίησης, καθώς και η ενεργή συμμετοχή των φορέων, στο δίκτυο αυτό.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ AREPO

Είναι η προώθηση, η προάσπιση και η προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών των ευρωπαϊκών περιοχών που εμπλέκονται στην παραγωγή των προϊόντων προέλευσης.

Στο δίκτυο AREPO συμμετέχουν 38 Ευρωπαϊκές περιφέρειες από:
- Γαλλία,
- Ισπανία,
- Ιταλία,
- Πορτογαλία
- Πολωνία
- Γερμανία
- Σλοβενία
- Ελλάδα
Βασίζεται στην παρουσία των αντιπροσώπων των περιφερειών που παράγουν ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ οι οποίοι απαρτίζουν ένα σώμα και στην παρουσία των αντιπροσώπων των παραγωγών ΠΟΠ και ΠΓΕ από τις ίδιες περιοχές που συγκεντρώθηκαν σε ένα σώμα παραγωγών.


Το δίκτυο AREPO εργάζεται για:

Την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής όσον αφορά τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων και την ποιότητα τους.

Την ανάπτυξη της προώθησης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ και την αναγνώριση των λογότυπων των προϊόντων στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Την Βελτίωση της προστασίας των κοινοπραξιών των Γεωγραφικών Ενδείξεων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ AREPO

Επικεντρώνονται:

√ Στην προώθηση και την προάσπιση του κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ), στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία.
√ Να οργανώσουν και να αναπτύξουν διάλογο, διαβουλεύσεις, κοινές μελέτες και δράσεις των περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες της ΕΕ για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ιδίως στο νομικό, τεχνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πεδίο.
√ Να ενισχυθεί η εκπροσώπηση και η έκφραση των περιφερειών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων προέλευσης, στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα.
√ Να διευκολυνθεί η αποδοχή και η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ό, τι τους αφορά, δηλαδή, πολιτικές για την ποιότητα και το περιβάλλον.
√ Να συμμετέχουν σε μια καλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών για την απόκτηση των σημάτων γεωγραφικών ενδείξεων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
√ Να συμβάλει στην προώθηση καθώς και στην επίτευξη της διεθνούς αναγνώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, κα Θεανώ Βρέντζου, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, εκπρόσωποι των Δήμων, ο Πρόεδρος του παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, κ. Αλέξανδρος Στεφανάκης, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Ρεθύμνης, κ. Νίκος Μπιρλιράκης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κ. Μενιουδάκης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων, κ. Φραγκιαδάκης, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και στελέχη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.