Ο Γραμματέας της Π.Ε. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης έχοντας υπόψη την ανάγκη αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων στις οποίες δεν διενεργήθηκαν, για διάφορους λόγους εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεών τους, με απόφαση του διόρισε προσωρινή διοίκηση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Φαιστού, συγκροτούμενη ως εξής:

1) Μανούσος Πουλινάκης του Γεωργίου, ως προσωρινός Πρόεδρος.
2) Ιωάννης Αναγνωστάκης του Γεωργίου, ως προσωρινό μέλος.
3) Γεώργιος Κοκαράκης του Κωνσταντίνου, ως προσωρινό μέλος.
4) Μιχαήλ Σγουρός του Κυριάκου, ως προσωρινό μέλος.
5) Μαρία Καφάτου του Γεωργίου, ως προσωρινό μέλος.
6) Ιωάννης Στεφανάκης του Γεωργίου, ως προσωρινό μέλος.
7) Μάρκος Κωνσταντουλάκης του Γεωργίου, ως προσωρινό μέλος.
8) Εμμανουέλα Ορφανουδάκη του Εμμανουήλ, ως προσωρινό μέλος.
9) Εμμανουήλ Παπουτσάκης του Βασιλείου,  ως προσωρινό μέλος.
10) Μιχαήλ Λεμονομιχελάκης του Αστρινού, ως προσωρινό μέλος.
11) Δημοσθένης Παπαδάκης του Γεωργίου, ως προσωρινό μέλος. 

Η παραπάνω οριζόμενη προσωρινή διοίκηση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Φαιστού θα ασκήσει τα καθήκοντά της κανονικά  έως την διεξαγωγή εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη της νέας αιρετής διοίκησής της, με νεότερη απόφαση.