Στη δημιουργία ενός νέου θεσμού,  με την ονομασία "Πρέσβης του Συμφώνου των Δημάρχων" προχώρησε η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιάννης Κουράκης ως μέλος της ΕτΠ, είναι μεταξύ αυτών που επηλέγησαν να φέρουν τον τίτλο του " Πρέσβη του Συμφώνου των Δημάρχων" σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθές στις Βρυξέλλες για την Kλιματική Αλλαγή.

Ο Δήμος Ηρακλείου ,επί Δημαρχίας Γιάννη Κουράκη ήταν από τους πρώτους που εντάχθηκε στο Σύμφωνο  των Δημάρχων, καταθέτοντας ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μία φιλόδοξη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν Δήμοι Ευρωπαϊκών αλλά και άλλων χωρών.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενεργοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες, στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την Προστασία του Περιβάλλοντος, τη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα σημαντικά για τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα των Πρέσβεων του Συμφώνου  των Δημάρχων αποτελείται από εκλεγμένους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς, των οποίων οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν ήδη υπογράψει το Σύμφωνο. Θα γίνουν οι απεσταλμένοι  για το κλίμα, μιλώντας σε διεθνείς εκδηλώσεις και ενθαρρύνοντας τις πόλεις και τις περιφέρειες να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν  ο αρμόδιος  Επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια και τις δράσεις για το κλίμα Arias Cañete  και ο Προέδρος της ΕτΠ Markku Markkula και αναφέρθηκαν στην ανάγκη συνεργασίας όλων των επιπέδων διακυβέρνησης αλλά και των πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

O Γιάννης Κουράκης δήλωσε:

« Το Ηράκλειο , ήταν από τους πρώτους Δήμους πανευρωπαϊκά που μετείχαν στο όλο εγχείρημα και ως εκ τούτου , είναι εξαιρετική τιμή αλλά και ευθύνη , να είμαι ένας από τους  πρέσβεις του « Συμφώνου των Δημάρχων». Θα εργαστώ για την προώθηση του «Συμφώνου» μέσα από δράσεις για την κλιματική αλλαγή,  την μείωση της εκπομπής ρύπων, αλλά και την Προστασία του Περιβάλλοντος με στόχο οι προσπάθειες μας για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, να γίνει πραγματικότητα.»