"Με τον αναπτυξιακό νόμο, η χώρα δύναται να ολοκληρώσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση εξόδου από την κρίση. Κι αυτό γιατί ο νόμος που ψηφίσαμε στη Βουλή– σε αντίθεση με τους προηγούμενους – είναι ικανός να αποτελέσει ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο με σαφές κοινωνικό πρόσημο, θέτοντας τις βάσεις για ένα βιώσιμο και ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης", αναφέρει η βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Βάλια Βαγιωνάκη σχολιάζοντας την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Συνεχίζοντας η κ. Βαγιωνάκη σημειώνει:

Γιατί είναι πλέον σαφές, πως τα μοντέλα που στηρίζονται στη μείωση του εργατικού κόστους και στην εξάντληση του εργατικού δυναμικού, όχι μόνο απέχουν έτη φωτός από τη λογική μας, αλλά αποτελούν τροχοπέδη και για την οικονομία και για την ανάπτυξη.

Μίλησα όμως, προηγουμένως για σαφές κοινωνικό πρόσημο. Οφείλω να σημειώσω τα εξής:

Για πρώτη φορά σε έναν αναπτυξιακό πέφτει το βάρος στην αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της πατρίδας μας και ιδιαίτερα στους νέους υψηλά καταρτισμένους. 

Για πρώτη φορά δίνεται έμφαση στην ενίσχυση μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων. Αρκεί να σημειώσω πως το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επένδυση δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκατ, στοχεύοντας έτσι στη διασπορά των επενδυτικών σχεδίων, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με δανεισμό, αναγνωρίζοντας έτσι τις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους προηγούμενους νόμους μόλις το 4% των επενδυτικών σχεδίων απορρόφησε το 44% των πόρων. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκαν οι ανισότητες και η υπανάπτυξη. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο.

Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται έμφαση στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, αφού ο νόμος δίνει έμφαση στις παραμεθόριες μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, καλύπτοντας έτσι πάνω από το 40% του εδάφους της χώρας και πάνω από το 10% του πληθυσμού της. 

Για πρώτη φορά δίνεται έμφαση στην ενίσχυση, αλλά και στη διατήρηση της Απασχόλησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Τομείς, οι οποίοι δεν συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή ενισχύονται με άλλον τρόπο ή εξαιρούνται, όπως για παράδειγμα οι παραγωγοί ενέργειας ή τομείς μη διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών.

Και φυσικά ο νόμος αγκαλιάζει για πρώτη φορά δομές κοινωνικής οικονομίας, όπως συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ, ενώ ενισχύει επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές σε όρους αύξησης απασχόλησης και παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Γιατί θέλουμε μια ανάπτυξη με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό, που θα επενδύει τόσο σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, όσο και στους παραδοσιακούς τομείς της αγροτικής παραγωγής της διατροφής και του τουρισμού. Στους κλάδους αυτούς η Ελλάδα μπορεί και οφείλει  να δομήσει «brand name» κατακτώντας την θέση που της αξίζει  στον παγκόσμιο χάρτη.

Στόχος του νέου αναπτυξιακού πλαισίου που εισαγάγαμε είναι η αναδιάρθρωση και η διεύρυνση της ελληνικής οικονομίας. Κι όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το κράτος σε ρόλο ρυθμιστή.

Θέλουμε ένα κράτος ρυθμιστή και συμπαραστάτη σε κάθε επιχειρηματική και αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Ένα κράτος απαλλαγμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αναχρονισμούς και καθυστερήσεις. 

Κι αυτό δεν αποτελεί ευχή. Αντίθετα προχωράμε σε πράξεις με απλοποίηση των διαδικασιών, αύξηση της διαφάνειας, διεύρυνση του μητρώου αξιολογητών και ελεγκτών, αύξηση των αμοιβών και της εκπαίδευση τους, πολλαπλασιάζοντας έτσι την ταχύτητα διεκπεραίωσης ελέγχων και αξιολογήσεων.

Κι όλα αυτά γιατί η επίλυση των  προβλημάτων της οικονομίας μας απαιτούν έξυπνα, σύγχρονα και ριζοσπαστικά μέτρα που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, ταυτόχρονα όμως θα λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση της κοινωνίας, τις πραγματικές ανάγκες και τα πλεονεκτήματα τις χώρας.

Το νομοθέτημα αυτό, εκτιμώ πως απαντά στα παραπάνω σημεία, υπηρετώντας έναν κεντρικό σχεδιασμό παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με τη διαφοροποίηση όμως του μοντέλου ανάπτυξης.

Και αποτελεί προϊόν πολύμηνης διαβούλευσης με το σύνολο των παραγωγικών φορέων της χώρας και με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να είναι θετικά διακείμενοι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ πως με την ψήφισή του μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πως κάναμε ένα βήμα. Βήμα προσεκτικό – βήμα αλλαγής – βήμα πρόοδού. Συνεχίζουμε.