Συνάντηση με εκπροσώπους της Τοπικής Επιτροπής Ηρακλείου των καθηγητών γερμανικής γλώσσας ΠΕ πραγματοποίησε το ΔΣ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων μαθητών ν. Ηρακλείου, με θέμα τη διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο.

Οι καθηγητές, οι οποίοι είχαν και την πρωτοβουλία της συνάντησης ενημέρωσαν τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας για τη νέα Υ.Α. και τη διευκρινιστική εγκύκλιο με αρ. 87888/Δ1/30-05-2016 σχετικά με τη διδασκαλία β’ ξένης γλώσσας, επισημαίνοντας ότι:

Με την Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» καταργείται στους μαθητές της Ε' Δημοτικού το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και τους αναγκάζει ανάλογα με το τμήμα που φοιτούν να ακολουθήσουν την επιλογή της πλειοψηφίας ή τη διαθεσιμότητα σε υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η απόφαση αυτή:

·       Καταστρατηγεί το δημοκρατικό δικαίωμα των μαθητών για ελεύθερη επιλογή της β’ Ξένης Γλώσσας
·       Πολλά παιδιά θα αναγκάζονται πλέον να διδαχθούν μια γλώσσα που δεν τους αρέσει και κατ’ επέκταση θα χάσουν κάθε ενδιαφέρον για τις ξένες γλώσσες.
·       Παραμερίζει τόσο τις επιθυμίες των παιδιών όσο και τον προγραμματισμό των οικογενειών.
·       Η επιβολή μίας ξένης γλώσσας για τα 2 χρόνια του δημοτικού δεν έχει κανένα νόημα, αφού στο γυμνάσιο η ξένη γλώσσα μπορεί να είναι διαφορετική καθώς ορίζεται ανάλογα με τις οργανικές θέσεις κάθε σχολείου. Έτσι η εκπαίδευση παύει να έχει ενιαίο χαρακτήρα και η διετής εκπαίδευση σε μια ξένη γλώσσα μπορεί να αποδειχθεί άχρηστη.
·       Η εφαρμογή της θα οδηγήσει επιπλέον σε αποκλεισμό ολόκληρων περιοχών από τη διδασκαλία της μίας ή της άλλης ξένης γλώσσας, δημιουργώντας ένα μη αναστρέψιμο.
·       Ενισχύει ακόμα παραπέρα την εμπορευματοποίηση του μορφωτικού αγαθού, καθώς οι γονείς θα επιβαρυνθούν ακόμα πιο δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη στα φροντιστήρια, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα της επιλογής τους.
Ως Ομοσπονδία Γονέων πιστεύουμε ότι:

Ένα σοβαρό σύστημα εκπαίδευσης, δεν μπορεί να λειτουργεί στη βάση των «διαθέσιμων» διδακτικών ωρών! Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί επιλογή του μαθητή και όχι να διδάσκεται ανάλογα με το τι επέλεξε η πλειοψηφία του τμήματος ή τι διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών υπάρχει. Ήδη οι επιλογές έχουν (παλιότερα διδάσκονταν και η ισπανική ή η ιταλική), ενώ σε πολλά σχολεία δεν διδάσκεται καμία 2η ξένη γλώσσα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης των ξένων γλωσσών τέτοιο ώστε να μπορεί ο μαθητής του δημόσιου σχολείου να έχει και την απαιτούμενη πιστοποίηση, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε:
Ø  την ΑΜΕΣΗ ανάκληση της Υ.Α. και της σχετικής εγκυκλίου, που καταργεί το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής β’ Ξένης Γλώσσας στην Ε’ Δημοτικού.
Ø  Πλήρη και επαρκή διδασκαλία ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο με άμεση αναγνώριση-πιστοποίηση της γνώσης τους.
Ø  Άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών