Συνεδριάζει η σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης δ. Ιεράπετρας στις  24 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00  στην  αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη”   με θέματα: 

1.    Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χρήσης του 1ου δημοτικού σχολείου στο ΝΠΔΔ  “ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ” για λειτουργία τμημάτων καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών.

2. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης μεταφοράς φρούτων στα σχολεία

3. Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σχολείου Κάτω Χωριού  στον  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του αυτού σχολείου.

4. Εξέταση αιτήματος κ. Παναγιώτη Νικολαϊδη, μισθωτή του κυλικείου του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, για τριετή παράταση μίσθωσης.

5. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης για επισκευή κλιματιστικών στο 5ο δημοτικό σχολείο.

6.  Έγκριση αντικατάστασης κλιματιστικού μηχανήματος στο δημοτικό σχολείο Φέρμων

7. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας ξυλείας και υλικών συντήρησης της ξυλείας για προστασία τμήματος του δημοτικού σχολείου Κουτσουρά.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και τρόπου ανάθεσης της συντήρησης και αναγόμωση πυροσβεστήρων των σχολείων

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και τρόπου ανάθεσης των εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας  στα σχολεία

10. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασίας ελαιοχρωματισμού στο ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας.

11. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασίας ελαιοχρωματισμού στο 3o δημοτικό σχολείο  Ιεράπετρας.

12. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασίας ελαιοχρωματισμού στο δημοτικό σχολείο Μακρύ Γιαλού. .

13. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασιών συντήρησης στο δημοτικό σχολείο Μαλών.

14. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασιών βαφής στο 5ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.

15. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασιών συντήρησης στο Νηπιαγωγείο Νέας Ανατολής.

16. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης εργασιών συντήρησης στο 3ο Νηπιαγωγείο.

Εσωτ. διανομή:   1.  Γραφείο κ. Δημάρχου

                            2.  Γραφείο Τύπου

                            3.  Γραφείο Προγραμματισμού