Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1)    Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 9/3/2015 {Πρόεδρος}
2)    Έγκριση Ισολογισμού και προσαρτήματος έτους 2014, έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. ΚΑΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και έκθεσης ορκωτών λογιστών {Βαρουδάκης}
3)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Βαρουδάκης}
4)    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την υλοποίηση της δράσης του Δήμου Χανίων “Αγροτικός Αύγουστος” {Δήμαρχος}
5)    Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Χανίων κ. Φραγγεδάκη Γεωργίου στα Ιωάννινα για τη συμμετοχή του στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΦΟΔΣΑ {Δήμαρχος}
6)    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. {Αλιφιεράκη}
7)    Αίτημα κάλυψης όλων των δαπανών, από ιδίους πόρους, για ένα έτος, που αφορούν τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων και αποκατάσταση του ποσού από τον υπεύθυνο λογαριασμού του Δήμου {Αλιφιεράκη}
8)    Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι εντός και εκτός της πόλης των Χανίων {Περράκη}
9)    Επιχορήγηση της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Χανίων {Περράκη}  
10)    Απόδοση επιχορήγησης στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Βλαχάκης}
11)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Τσατσαρωνάκη) {Βλαχάκης}
12)    Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Αγγελάκης) {Βλαχάκης}
13)    Καθορισμός ποσού συμμετοχής στο ολοήμερο αθλητικό πρόγραμμα Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
14)    Επαναπροκήρυξη άγονων θέσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}
15)    Έγκριση προϋπολογισμού  2016 για την παιδική εξοχή - κατασκήνωση Καλαθά Χανίων {Αλεξανδράκης}
16)    Μεταβολές σχολικών μονάδων {Ξανθουδάκης}
17)    Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Ξανθουδάκης}
18)    Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντηρήσεις υποδομών οδών Δ. Χανίων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}
19)    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου {Ξανθουδάκης}
20)    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντηρήσεις – Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτηρίων” {Ξανθουδάκης}
21)    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Αποπεράτωση πρώην Δημαρχείου Θερίσου” {Ξανθουδάκης}
22)    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Εξωραϊσμός – Ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}
23)    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου “Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}
24)    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για τη στέγαση Συμβουλευτικού Σταθμού” {Ξανθουδάκης}
25)    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο Κεντρικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών” {Ξανθουδάκης}
26)    Έγκριση προμήθειας πινάκων δημοτικού φωτισμού {Ξανθουδάκης}
27)    Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Αποκατάσταση Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
28)    Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαρρύθμιση παιδικής βιβλιοθήκης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου” του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
29)    Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 322/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμορφώσεις Κοιμητηρίων”  {Ξανθουδάκης}
30)    Διοικητική αποβολή των αυθαιρέτως εκμεταλλευομένων περίπτερα {Πουλιδάκης}
31)    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση αναψυχής” κατ' εξαίρεση της υπ'αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου   {Πουλιδάκης}
32)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc και ποδηλάτων με συστέγαση {Πουλιδάκης}
33)    Έγκριση παράτασης χρόνου εκπόνησης μελέτης πράξης εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως “Παρηγοριά” Δήμου Χανίων {Μαράκης}
34)    Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (συμβολή οδών Καλεργών και Αρχολέων) {Μαράκης}
35)    Έγκριση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από Ευρωπαίο εθελοντή κτηνίατρο {Κουκλάκης}
36)    Παραχώρηση δημοτικού γυμναστηρίου Κλαδισού για διεξαγωγή σεμιναρίου πολεμικών τεχνών {Κουκλάκης}
37)    Παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Δημοτικού γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή αναπτυξιακού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης {Κουκλάκης}
38)    Παραχώρηση γηπέδου Αγίας Μαρίνας για την διεξαγωγή μουσικοχορευτικής εκδήλωσης real advertising {Κουκλάκης}
39)    Έγκριση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων {Φραγγεδάκης}