Το κόστος δανεισμού της Ισπανίας αυξήθηκε χθες με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της ελληνικής κρίσης.

Η Ισπανία προχώρησε, όπως δημοσιεύει το Kerdos, στη δημοπράτηση δωδεκάμηνων και δεκαοκτάμηνων ομολόγων, συνολικού ύψους 4,45 δισ. ευρώ, με αυξημένο όμως κόστος.

Στα δωδεκάμηνα το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,702% έναντι 2,6995% της τελευταίας αντίστοιχης έκδοσης, στις 14 Ιουνίου, και στα δεκαοκτάμηνης διάρκειας εξασφαλίστηκε αντιστοίχως αυξημένο επιτόκιο 3,912% έναντι 3,26%, επίσης στις 14 Ιουνίου.

Η προσφορά σε αμφότερες τις δημοπρασίες υπήρξε πάντως ισχυρή, καθώς προσφέρθηκαν 1,8 δισ. ευρώ έναντι του ζητουμένου ποσού των 3,5-4,5 δισ. ευρώ.