Την ενεργή συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με το ύψος των ενοικίων στις εμπορικές μισθώσεις προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Όπως παρουσιάζει το in.gr, το σχέδιο νόμου για την «Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» προβλέπει τη σύσταση τριμελών Επιτροπών Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομό) για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με το ύψος των ενοικίων στις εμπορικές μισθώσεις.

Ο νέος θεσμός θα δώσει τη δυνατότητα στους ενοικιαστές ή τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το μίσθωμα που πληρώνουν δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς, να προσφύγουν στις επιτροπές και να επιδιώξουν έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η επιτροπή θα προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο του Δημοσίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) θα ορίζει το μέλος που θα εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες και τον αναπληρωτή του, ενώ το τρίτο μέλος θα ορίζεται από τις επαγγελματικές οργανώσεις.

Η απόφαση της επιτροπής θα εφαρμόζεται άμεσα εφόσον γίνεται αποδεκτή και από τα δύο μέρη με πρακτικό, διαφορετικά, θα εκδίδεται πόρισμα το οποίο θα λαμβάνουν υπόψη τα δικαστήρια εφόσον μία από τις δύο πλευρές προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Μάλιστα, η ΠΟΜΙΔΑ έχει ήδη – πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου - ζητήσει από όλα τα κατά τόπους σωματεία-μέλη της να της γνωστοποιήσουν άμεσα τους εκπροσώπους τους στις επιτροπές αυτές.