Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιουνίου, λόγω της συμμετοχής του στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  της ΚΕΔΕ.

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης.