Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας, θα πραγματοποιηθεί στις 29/06, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 29/06/2016

Θέμα 1ο: Ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος  του Δήμου Πλατανιά στην εταιρεία OTS λόγω αποκλειστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις α) άρθρο 209 παρ. 10 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και β) του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού & ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016
Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 125/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Επανασύσταση οργανικών θέσεων με τροποποίηση των άρθρων 12 (Θέσεις κατά κατηγορία – Ειδικότητα και Κλάδο)  και 81  (Τελικές Διατάξεις)  του Ο.Ε.Υ της ΔΕΥΑΒΑ» 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 194/2016 Απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα «Κατεπείγουσα αναμόρφωση και τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2016 για τη διαχείριση της υπηρεσίας της άρδευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων» 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 30/2016 Απόφασης ΔΣ της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Τροποποίηση Πρ/σμού ΚΕΔΗΠ»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης περί ανακήρυξης του Δήμου Πλατανιά σε «TTIP-CETA-TISA Ελεύθερη Ζώνη»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση 4ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Σέμπρωνα» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Επανασύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΜΕΣΚΛΩΝ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βουκολιών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Του Έργου Με Τίτλο: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς Στο Πάρκο ''Γεωργίου Μουζουράκη'' Τ.Κ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Απόσυρση οχημάτων λόγω παλαιότητας
Εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Έγκριση διενέργειας Προμηθειών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο:  Ψηφίσεις πιστώσεων 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο:  Παροχή φιλοξενίας προς τιμή του  Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού  (Α/ΓΕΝ), Αντιναυάρχου  κ. Γεωργίου Γιακουμάκη κατά την εκδήλωση στις 03-07-2016 στο Μνημείο των 12 Εκτελεσθέντων, στην παραλία Ταυρωνίτη και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο:  Διοργάνωση θεατρικής παράστασης με  τον Σύλλογο «Φίλων Θεάτρου Χανίων» στις 2/08/2016 στην Τοπική Κοινότητα Νεριανών Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο:  Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, στο Συνέδριο για το Ριζίτικο Τραγούδι που θα διενεργηθεί  στις 2 και 3 Ιουλίου 2016 στους Λάκκους  και στα Καράνου  Χανίων και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο:  Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκηςς, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Περουλάκη Νικόλαο του Ευάγγελου κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κουρνιδάκη Νεκτάριο του Ελευθερίου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κιοσέ Αλεξάνδρα του Αντωνίου κάτοικος Δ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Καλφάκη Μαρία του Γεωργίου κάτοικο Τ.Κ. Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Φραγκεδάκη Γεώργιο του Βασιλείου κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 36ο: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, στην εταιρεία “Γ.Σ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” στον Πλατανιά της Δ.Ε Πλατανιά Δήμου Πλατανιά.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκηςς, Αντιδήμαρχος Πλατανιά