Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών & φίλων της Ομάδας Θησέα Περιβολίων, θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα αγροτικού συνεταιρισμού στην Πλατεία Ηρώων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)    Επανίδρυση ΕΦΑ Θησέα Περιβολίων.
2)    Τρέχοντα Θέματα και υποχρεώσεις.
3)    Εγγραφή νέων μελών.
4)    Δήλωση υποψηφίων για Δ/Σ.
5)    Εκλογές για την ανάδειξη Δ/Σ.

  Δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών της Συνέλευσης και δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη, παλαιά και νέ .

Πληροφορίες  Πέτρος Μιχαηλίδης 6974938832, Θοδωρής Ορφανίδης6977444031