Σε διακοπή ρεύματος σε όλο το ανατολικό Σέλινο προχωρά η ΔΕΗ προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυό της.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ η διακοπή θα γίνει στις 30.6.2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00 έως 12.00

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.