Σε πρόγραμμα Τουρισμού για Άτομα Γ’ Ηλικίας, εντάχθηκε ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων.

Για την πρώτη τουριστική περίοδο, από 25 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2011, οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο στο Κολυμπάρι.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα ΚΑΠΗ του Δήμου Χανίων καθώς και στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ, στα τηλέφωνα 28213/41628-9-10.