Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 θα γίνει διανομή ροδακίνων στους ωφελούμενους της Δομής. 

Η παραλαβή θα γίνει από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Περίδου 27, με την επίδειξη της κάρτας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ώρες 10.00-15.00.