Τις προκηρύξεις για την πρόσληψη συμβούλων για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ και των κρατικών λαχείων δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας προθεσμία έως την Τρίτη 26 Ιουλίου για την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

Οι σύμβουλοι για τον ΟΠΑΠ θα αναλάβουν την προετοιμασία για την πώληση έως και του συνόλου της συμμετοχής του Δημοσίου στον Οργανισμό (34%), την επέκταση της σύμβασης με το Δημόσιο και τη δυνατότητα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων μέσω μηχανημάτων (VLT's) υπό την προϋπόθεση της ψήφισης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και την έκδοση σχετικής απόφασης από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων.

Με βάση το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο η επέκταση της σύμβασης του ΟΠΑΠ και η χορήγηση νέων αδειών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2011, ενώ η πώληση του 34% του Οργανισμού έχει προγραμματιστεί εντός του τετάρτου τριμήνου.

Οι σύμβουλοι για τα Κρατικά Λαχεία θα αναλάβουν την προετοιμασία για την πώληση του 100% εταιρείας ειδικού σκοπού που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό ενσωματώνοντας δικαιώματα του Δημοσίου. Η αποκρατικοποίηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2011.