Στo πλαίσιo της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, οι υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης διευρύνονται.

Πέραν της ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων βίας, προβλέπεται η εξυπηρέτηση ωφελουμένων γυναικών οι οποίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (γυναίκες στο φάσμα της φτώχειας, μονογονείς, πρόσφυγες, μετανάστριες, ΑμΕΑ, άνεργες κτλ). 
Θα πραγματοποιούνται, επίσης, δράσεις προώθησης της απασχόλησης οι οποίες θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης αλλά και ενέργειες δικτύωσης και διασύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των γυναικών  που είναι θύματα βίας ή/και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 08:00 - 16:00.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι:
Δ/νση: Λ.Κουντουριώτη 98  (παλιό  ΚΕΠ, ισόγειο)
Τηλ: 2831056607
E-mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/isotitavia.reth