Απάντηση δίνει η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης στην ανακοίνωση της ΝΔ Βιάννου στην οποία κατήγγειλε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης:

«Κοίτα ποιός μιλάει», θα μπορούσε να ήταν η επιγραμματική μας απάντηση στην ανακοίνωση της ΝΔ Βιάννου!
Η 7η ΥΠΕ Κρήτης δηλώνει ειλικρινά συγκλονισμένη από το όψιμο ενδιαφέρον εκείνων που επί σειρά ετών διέλυσαν κυριολεκτικά το εθνικό σύστημα υγείας και την προσφιλή μέθοδο της μικροπολιτικής εξαπάτησης που έχει υιοθετήσει και εξακολουθεί πιστά να ακολουθεί η ΝΔ.
«Κοίτα ποιός μιλάει», θα μπορούσε να ήταν η επιγραμματική μας απάντηση στην ανακοίνωση της ΝΔ Βιάννου!

Σεβόμενοι το δικαίωμα στην εμπεριστατωμένη και ορθή ενημέρωση του κοινού η 7η ΥΠΕ Κρήτης, απαντά προς κάθε ενδιαφερόμενο με συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το έτος 2016, σχετικά με το έργο και τις πράξεις της ως προς την στελέχωση των μονάδων υγείας της Κρήτης και έχουν ως εξής:

•    Εγκρίθηκε και προχωρά προς ολοκλήρωση η πρόσληψη εξήντα τριών (63) θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων πλην ιατρών για τις μονάδες ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. Παράλληλα παρατάθηκε η υπηρεσία του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες κλινικών και τμημάτων, η λειτουργία των οποίων κινδύνευε, λόγω της πολιτικής των μηδενικών προσλήψεων και της αδιαφορίας των προηγούμενων κυβερνήσεων.
•    Προχωρά προς ολοκλήρωση η κάλυψη εκατό τριάντα τεσσάρων (134) Διοικητικών και Οικονομικών θέσεων των κλάδων  ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ, των επιτυχόντων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ  1998
•    Το ΚΕΕΛΠΝΟ  προκήρυξε  για τα νοσοκομεία ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και τις ανάγκες των ΜΕΘ, πέντε (5) θέσεις γιατρών και  δεκαοκτώ (18) θέσεις ΔΕ –ΤΕ Νοσηλευτικής, με σχέση εργασίας  ΙΔΟΧ  για 2 έτη
•    Προχωρεί η πρόσληψη των σαράντα δύο (42) επικουρικών ιατρών που προκηρύχτηκαν για τα νοσοκομεία ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
•    Διορίστηκαν 6 επικουρικοί γιατροί στις ΜΥ ΚΥ ΠΕΔΥ.
•    Αναμένεται η έγκριση πρόσληψης 13 επιπλέον επικουρικών γιατρών  στις ΜΥ ΚΥ ΠΕΔΥ (η πίστωση των θέσεων έχει ήδη εξασφαλισθεί).
•    Προκηρύχτηκαν εξήντα (60) μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ
•    Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη έξι (6) επιπλέον μόνιμων  θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ
•    Η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει αιτηθεί την έγκριση του Υπουργείου Υγείας για την προκήρυξη έντεκα (11) επιπλέον μόνιμων  θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ
•    Προκηρύχθηκε με την 4Κ και 5Κ και ολοκληρώνεται η πρόσληψη-διορισμός εξήντα τριών (63) θέσεων μόνιμου μη ιατρικού προσωπικού.
•    αναμένεται και νέα προκήρυξη που θα περιλαμβάνει εκατόν σαράντα ένα (141) νέες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) για την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης.

Στη Βιάννο αποφασίστηκε, ως αμεσότερος τρόπος κάλυψης της περιοχής, η ίδρυση βάσης του ΕΚΑΒ εντός του Κ.Υ. Βιάννου με ένα ασθενοφόρο και προσωπικό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη επί 24ώρου, όλες τις μέρες της εβδομάδας και για όλα τα περιστατικά, που απαιτούν άμεση διακομιδή, της περιοχής του νότιου Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η μόνιμη στάθμευση εφεδρικού ασθενοφόρου στο Κ.Υ., που θα παραχωρήσει το ΕΚΑΒ από τον υπάρχοντα στόλο του, το οποίο θα λειτουργεί με το προσωπικό του Κ.Υ.  για τον εκμηδενισμό καθυστερήσεων σε περιπτώσεις βλάβης του ήδη υπάρχοντος ασθενοφόρου.

Ειδικότερα για το Κ.Υ. Βιάννου αναμένεται η πρόσληψη μέχρι το Σεπτέμβριο  ενός (1) επικουρικού με ειδικότητα ΔΕ πληρώματος ασθενοφόρου. Το αμέσως επόμενο διάστημα εγκρίνεται η προκήρυξη ενός (1) μόνιμου υπαλλήλου ΔΕ πλήρωμα ασθενοφόρου για το ΚΥ Βιάννου και άλλων 7 ατόμων με την ίδια ειδικότητα για όλα τα Κ.Υ. της Κρήτης, καθώς και η παραχώρηση από το ΕΚΑΒ άλλων 5 ασθενοφόρων σε ΚΥ που δεν διαθέτουν ασθενοφόρο ή αυτό που διαθέτουν είναι προβληματικό. 
Με αυτόν τον τρόπο επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα κάλυψης με ασθενοφόρο του νότιου Ηρακλείου με δραματικές πολλές φορές συνέπειες. Η ειλικρινής και γόνιμη συνεργασία ΕΚΑΒ-ΔΥΠΕ-Υπουργείου Υγείας-Τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση.   

Η προσπάθεια σταθεροποίησης του συστήματος δεν αφορά μόνο στην στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό των υγειονομικών μονάδων. Εκφράζεται, μεταξύ άλλων, και μέσω της αύξησης της χρηματοδότησής του. Ειδικότερα σε επίπεδο ΥΠΕ Κρήτης,  όπως αποτυπώνεται σε αριθμούς  σε σχέση με το 2015, εκφράζεται με την αύξηση κατά 13.393.000 € ή 13,7% του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία, 825.000 € ή 21,8% για το σύνολο ΥΠΕ-ΠΕΔΥ. 
Για δε τις εφημερίες, η αύξηση είναι περί τα 2.000.000 € ή σχεδόν 14% σε σχέση με το 2015.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη, στην 7η ΥΠΕ Κρήτης αποπληρώνονται εφημερίες και υπερωρίες στο σύνολό τους, χωρίς τις καθυστερήσεις και με σταδιακή επιστροφή των οριζόντιων περικοπών παρελθόντων ετών.

Μπορεί η ΝΔ άραγε, εκτός από ανακοινώσεις, να μας αναφέρει τους διορισμούς επί των ημερών της;