Επιστολή προς τον πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη Σωτήριο απέστειλε η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφορικά με την απολπηρωμή των δεδουλευμένων των γιατρών αλλά και την ανανέωση της σύμβασής τους:

"Φτάνοντας στην τελευταία ημέρα της σύμβασης μας με τον ΕΟΠΥΥ, και χωρίς καμία ενημέρωση για ανανέωση της από τον οργανισμό, υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών υγείας 10 εκατομμύρια Ελλήνων, είμαστε μπροστά σε ένα ακόμα αδιέξοδο όσον αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων παραμένει απλήρωτος από το Γενάρη του 2016, με γελοίες δικαιολογίες, που δε συνάδουν με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα του συγκεκριμένου φορέα. Οι οφειλές αυτές έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες, όπως και αυτές του Φεβρουαρίου του 2016.

Με τα δεδομένα αυτά και για την ομαλή συνέχιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, ζητάμε:

Να μας ενημερώσετε εγκαίρως εάν η σύμβαση μας είναι σε ισχύ από 01/07/2016.
Την πορεία αποπληρωμής των δεδουλευμένων μας.
Τον αριθμό των ιατρών που παραμένουν απλήρωτοι για το μήνα Ιανουάριο του 2016."