Στην «Κατηγορία κινδύνου 4- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατατάχτηκε ο Νομός Χανίων σύμφωνα με προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Π.Π.

Η προειδοποίηση αφορά την Πέμπτη ενώ διευκρινίζεται ότι η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου δε σημαίνει κατ’ ανάγκη και την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή, αλλά αποτελεί μέτρο του κινδύνου ανάφλεξης και δυσκολίας ελέγχου. Σημειώνεται ότι με τη συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια.

Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.α.