Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το θέμα:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας”