Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, ευχαριστούν θερμά τους κ.Τσισμενάκη Ιωάννη Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου και κ.Σταυρουλάκη Εμμανουήλ Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου, οι οποίοι διατέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από 21-01-2013 έως 26-05-2016, ως εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Ο κ.Τσισμενάκης και ο κ.Σταυρουλάκης συντέλεσαν στην εύρυθμη και ανοδική λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής, καταβάλλοντας ζήλο και προσωπικό χρόνο. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υψηλή και εποικοδομητική συνεργασία τους.

Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Ο Πρόεδρος 

Βλαζάκης Νικόλαος