Οι Πρόεδροι και τα µέλη των τεσσάρων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Ηρακλείου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλικαρνασσού και της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλειών, οµόφωνα καταδικάζουν τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Άνω Ασιτών κ. Ευάγγελος Πιπεράκης, κατά την άσκηση των αυτοδιοικητικών καθηκόντων του.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι:

Τασσόµαστε ενάντια σε κάθε περιστατικό άσκησης βίας και σε πράξεις που δεν αρµόζουν στον πολιτισµό και την παράδοση του τόπου µας.

Τέτοιες πράξεις ανανδρίας και τραµπουκισµού είναι καταδικαστέες! Σε κάθε περίπτωση, τέτοια φαινόµενα – αν και µεµονωµένα – δεν µας τιµούν και αποτελούν ντροπή για τον τόπο µας.

Εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράσταση µας στον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Άνω Ασιτών κ. Ευάγγελο Πιπεράκη και καταδικάζουµε απερίφραστα όλες αυτές τις ενέργειες εκδήλωσης βίας που προκαλούνται από µια µικρή οµάδα ατόµων και αµαυρώνουν την εικόνα του νησιού µας.