Σε Απάντηση Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις εργασίες ανακατασκευής του Καπετανάκειου σχολικού συγκροτήματος, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.Μαγκριώτης αναφέρει:

"Με την από 11-9-2007 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση της τέως ΝΑ Ηρακλείου με το ποσό των 2.500.000 ευρώ για το έργο "Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας Σχολικών Κτιρίων του Νομού Ηρακλείου". Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και τα 1ο Ενιαίο Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο & Εσπερινό Λύκειο Ηρακλείου (Καπετανάκειο).

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας στο σχολικό συγκρότημα και υπέγραψε την από 7-7-2008 εργολαβική σύμβαση, ύψους 773.175 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Για το υπόψη έργο η ΝΑ Ηρακλείου υπέγραψε και συμπληρωματική σύμβαση ύψους 395.331 ευρώ στις 10-8-2009.

Έως σήμερα έχει καταβληθεί από τον ΟΣΚ για το συγκεκριμένο έργο συνολικά το ποσό των 472.827 ευρώ (αντιστοιχεί στους 4 πρώτους λογαριασμούς).

Εκκρεμεί η εξόφληση των δύο τελευταίων λογαριασμών που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 685.162 ευρώ. Ο ΟΣΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση των εκρρεμοτήτων σύμφωνα με τις πιστώσεις που είναι δυνατόν να διατεθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας".