Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής-επίδοσης των ατομικών ειδοποιήσεων σε συνολικά 421 οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των οποίων το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Μετά από αυτό, σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr, τίθεται σε ισχύ η προθεσμία των πέντε ημερών, προκειμένου οι υπόχρεοι εργοδότες - οφειλέτες να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους ή στον ειδικό διακανονισμό ή να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής τους.

Όταν εκπνεύσει η προθεσμία, και εφόσον οι οφειλέτες δεν έχουν πράξει αναλόγως, τα αρμόδια όργανα των ταμείων είσπραξης εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ταμειακών υπηρεσιών των υποκαταστημάτων θα επισπεύσουν αμέσως και χωρίς άλλη προειδοποίηση τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και άλλους νόμους μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων.