Αυξημένο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες, παρουσιάζεται το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, για το Α’ εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το έλλειμμα διαμορφώνεται στα 12.747 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 10.374 εκατ. ευρώ και ελλείμματος 9.997 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α’ εξάμηνο υστερούν έναντι του στόχου κατά 3.016 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.818 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 κατά 8,3%. Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εξαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων, στην μη απόδοση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, του δικαιώματος του Δημοσίου επί των προνομιούχων μετοχών (10%), λόγω της μετάθεσης των Γενικών Συνελεύσεων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 87,7% ή κατά 337 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το zougla.gr με τη σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου «η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο β’ εξάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 – 2015».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

• στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.277 εκατ. ευρώ

• στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.280 εκατ. ευρώ,

• στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 348 εκατ. ευρώ και

• στα νοσοκομεία κατά 935 εκατ. ευρώ (506 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 429 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).