Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προετοιμάζεται για την υποβολή στρατηγικού σχεδίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020). Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις διαβούλευσης- ενημέρωσης που αφορούν συνεταιρισμούς, συλλογικότητες, επιχειρηματικές ομάδες και δίκτυα, επιχειρηματίες, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, πολίτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις καθώς και να συμβάλουν στον προσδιορισμό των στόχων του νέου τοπικού προγράμματος.

Κεντρική θεματική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.  Η αναγκαιότητα της διαδικασίας διαβούλευσης-ενημέρωσης με τις τοπικές κοινωνίες, όπως τίθεται στις βασικές αρχές του προγράμματος CLLD, απαιτεί την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των Δήμων που έχουν ενταχθεί στη περιοχή παρέμβασης του Ο.Α.Κ. Α.Ε..  

Τα στελέχη του Οργανισμού μετά από την διαβούλευση που είχαν με υπηρεσιακούς και τους Δημάρχους των 9 Δήμων, της περιοχής παρέμβασης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα βρίσκονται στις εξής περιοχές (Δήμους) τις κάτωθι ημερομηνίες: