Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  το μήνα Ιούνιο του 2016

Ιούνιος

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο    18.607
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη   1.722
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών              20.329

H συνολική κίνηση εμφανίζει μείωση έναντι του Ιουνίου του 2015 κατά 6,8 %.