Ημερίδα με θέμα  «Παρουσίαση νέων προσκλήσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση λειτουργίας Κοινωνικών Δομών στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας αύριο Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 9:30 το πρωί. 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί  το περιεχόμενο των Προσκλήσεων, οι διαδικασίες υποβολής των προτάσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για την ένταξη των έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020. 

Οι προσκλήσεις αφορούν στην συγχρηματοδότηση λειτουργία Κοινωνικών Δομών και συγκεκριμένα:

-    Κέντρων Κοινότητας
-    Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
-    Κέντρων Ημερήσιας Φιλοξενίας Ηλικιωμένων
-    Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Στην ημερίδα θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης όπως επίσης: η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη για τις διαδικασίες ενεργοποίησης δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ»2014-2020, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Γιάννης Μπαλαντινάκης για το περιεχόμενο των νέων Προσκλήσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, και το στέλεχος Μονάδας Α’ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Βαλάντης Ξυδιανός για την εκπλήρωση της Διαχειριστικής Ικανότητας των φορέων υλοποίησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων. Στο τέλος της ημερίδας θα γίνει συζήτηση, ερωτήσεις-τοποθετήσεις.

Το πρόγραμμα της ημερίδας