Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. προετοιμάζεται για την υποβολή στρατηγικού σχεδίου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020). Η αναγκαιότητα της διαδικασίας διαβούλευσης-ενημέρωσης με τις τοπικές κοινωνίες, όπως τίθεται στις βασικές αρχές του προγράμματος CLLD, απαιτεί την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των Δήμων που έχουν ενταχθεί στη περιοχή παρέμβασης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Στην συνάντηση διαβούλευσης που οργανώθηκε στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. τη Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016,  έλαβαν μέρος:

•    Ο Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης
•    Ο Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης   Πετσετάκης Παντελής
•    Ο Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης   Λευτέρης Κοπάσης
•    Ο Διευθυντής Επιμελητηρίου Χανίων Γιώργος Γναφάκης 
•    Ο Εκπρόσωπος Δικτύου Οινοποιών Αντώνης Ντουράκης 

Κεντρική θεματική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι η υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας. Η αναγκαιότητα της διαδικασίας διαβούλευσης-ενημέρωσης με τις τοπικές κοινωνίες, όπως τίθεται στις βασικές αρχές του προγράμματος CLLD, απαιτεί την στήριξη των κοινωνικών εταίρων οι οποίοι μετέχουν και στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER (CLLD 2014-2020).

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΕ Φώτης Καζάσης αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συνάντησης δήλωσε: «… Είναι σημαντικό να μιλήσουμε με τα επιμελητήρια για να συνδιαμορφώσουμε θέσεις που αφορούν τον σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος. Στοχεύουμε στην συνδρομή των επιμελητηρίων, οι οποίοι μετέχουν και στην ΕΔΠ. Παρουσιάστηκαν οι κατευθυντήριες αρχές του CLLD όπως έχουν τεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, ακολούθησε αναλυτική συζήτηση και περιμένουμε τις προτάσεις τους. Αποφασίσαμε επίσης να συνδιοργανώσουμε εκδήλωση επιμόρφωσης-ενημέρωσης των μελών των φορέων που εκπροσωπήθηκαν στην σημερινή συνάντηση (μελετητές και επιχειρηματίες) τον Σεπτέμβριο. Στόχος να έχουμε καλά αποτελέσματα, υψηλή απορροφητικότητα και σημαντικές επενδύσεις που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω του LEADER (CLLD 2014-2020)».