Οι μηχανικοί των Χανίων ζητούν να αποσυρθεί το επίμαχο άρθρο που απαγορεύει την εκτός σχεδίου δόμηση, οδηγώντας σε απόγνωση, ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρηματίες και επενδυτές

Ανυπέρβλητα προβλήματα για την τοπική ανάπτυξη και οικονομία αναμένεται να δημιουργήσει η εφαρμογή του προς ψήφιση νόμου που απαγορεύει την οικοδόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως,  σημειώνει με ανακοίνωσή του, το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής.

Το θέμα που προέκυψε με την τροποποίηση του άρθρου το οποίο "παγώνει" κάθε οικοδομική δραστηριότητα και δόμηση κατοικιών στις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας,  ανέδειξε χθες με δημοσίευμά του το Flashnews.gr, προκαλώντας κινητοποίηση στους τοπικούς φορείς οι οποίοι φαίνεται ότι πιάστηκαν εξαπίνης και ενώ το επίμαχο σχέδιο νόμου θα συζητηθεί προς ψήφιση την Παρασκευή το πρωί στην Βουλή.

Το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, λαμβάνοντας θέση για το ζήτημα απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας την απόσυρση του επίμαχου άρθρου, επισημαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργεί για την τοπική οικονομία.

Στην επιστολή - θέση του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, που κοινοποιείται και στους τοπικούς Υπουργούς και Βουλευτές, το κεντρικό ΤΕΕ, την ΠΕ Χανίων, το Δήμο Χανίων, το ΕΒΕΧ και το Οικονομικό Επιμελητήριο αναφέρονται τα εξής:

"Απόσυρση του άρθρο 50 του Σχεδίου Νόμου  περί τροποποίησης – κατάργησης του άρθρου 51 παρ 11 α&β του Ν.4178/2013 ΦΕΚ 174 Α’’

 

Ήδη από την άνοιξη του 2013 το ΤΕΕΤΔΚ με ψήφισμα της Αντιπροσωπείας και απόφαση της Διοικούσας επεδίωκε την αποκλιμάκωση σχετικά με την Γη Υψηλής Παραγωγικότητας και τις αδειοδοτήσεις λειτουργίας  βιοτεχνικών μονάδων σε περιοχές της ΠΕ Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία. 

Με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και των πλουτοπαραγωγικών πόρων του τόπους μας όπως η ΓΓΥΠ στην σύγχρονη τεχνολογικά εποχή και κριτήριο τις σοβαρές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία, επισημάνθηκαν και αναδείχτηκαν τα αδιέξοδα στις επίμαχες περιοχές που κωδικοποιήθηκαν ως: καμία έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, καμία αδειοδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καμία δυνατότητα επέκτασης εκσυγχρονισμού βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ούτε ένταξης ενίσχυσης-χρηματοδότησης, καμία οικοδομική δραστηριότητα ούτε κατοικίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει συντελεστεί ο απαραίτητος χαρακτηρισμός και οριοθέτηση που θα έδινε λύση στο πρόβλημα στην βάση ΚΥΑ  όπως προβλέπονταν στο άρθρου 56 παρ 2 του Ν.2637/98(ΦΕΚ200/27.8.98).

Ζητήθηκε έτσι η συνδρομή και η παρέμβαση όλων των τοπικών φορέων και πράγματι συντάχθηκε και ψηφίστηκε το  άρθρο 51 παρ 11 α και β. του Ν.4178/2013 ΦΕΚ 174 Α που έδινε διέξοδο καθώς επιτρέπονταν κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,  χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας ΓΥΠ υπό προϋποθέσεις, όπως και για επέκταση, τροποποίηση, εκσυγχρονισμό και ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων.

Σήμερα καταργείται το άρθρο 51 παρ 11 α και β’ του Ν.4178/2013 ΦΕΚ 174 Α’’ στο προς ψήφιση άρθρο 50 του Σ/Ν ‘’Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/30/ΕΕ τροποποίηση ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις’’. 

Επειδή ο υφιστάμενος νόμος που καταργείται υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε μετά και την κινητοποίηση του ΤΕΕΤΔΚ με την επίκληση της αντιμετώπισης των προβλημάτων που και σήμερα δημιουργούνται. 

Επειδή τα προβλήματα σε εφαρμογή του σχεδίου νόμου μπορούν να είναι ανυπέρβλητα για την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

Επειδή ακόμα και σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ολοκληρωμένο και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ άρθρο 56 παρ 2 του Ν.2637/98(ΦΕΚ200/27.8.98.

Επειδή το επίμαχο άρθρο δεν είναι συναφές με το Σ/Ν και αντιμετωπίζει το θέμα ευκαιριακά χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα προβλήματα που συσσωρεύει. 

Επειδή ξαναγυρίζουμε στο πρότερο καθεστώς και στα προβλήματα που αυτό είχε δημιουργήσει.

Το ΤΕΕΤΔΚ απευθύνεται στους Αρμόδιους Υπουργούς, τους τοπικούς Υπουργούς και  βουλευτές, το Κεντρικό ΤΕΕ την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Τοπικούς Φορείς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ζητώντας την συμβολή τους στην απόσυρσή του επίμαχου άρθρου 50 του υπό ψήφιση Σ/Ν  με την επίκληση των ίδιων επιχειρημάτων που οδήγησαν στην υπό κατάργηση παράγραφο, με σεβασμό στην ανάγκη προστασίας της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και μέχρι την σύνταξη της ΚΥΑ χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των προστατευόμενων περιοχών ή την θεσμοθέτηση του χωροταξικού σχεδιασμού.