Στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα εντάχθηκε η Ένωση Πεζών Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να μπει σε διαδικασία εξυγίανσης.

Η Ένωση συνέταξε ένα σχέδιο για τη διάσωσή της με το οποίο ζητά και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση του τραπεζικού της δανεισμού. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών της αφορά στα χρέη σε τράπεζες που ξεπερνούν τα 23 εκ. ευρώ. Η ΕΑΣ σκοπεύει βάσει του πλάνου που παρουσίασε, στην αποπληρωμή μακροπρόθεσμα των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο καθώς και των οφειλών προς τους εργαζόμενους σε 24 δόσεις και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία η ΕΑΣ υπάγεται στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και προστατεύεται με τον τρόπο αυτό από τους πιστωτές της.