Εντατικούς φορολογικούς ελέγχους ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δίνεται η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το in.gr ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου έχει δώσει στις υπηρεσίες εντολές για ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων και έχει ζητήσει την κατάθεση προτάσεων για την πλήρη ενεργοποίηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Tα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατέδειξαν πως στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011 το Δημόσιο έχει εισπράξει από άμεσους φόρους 8,3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 40,1% του ετήσιου στόχου των 20,8 δισ. ευρώ, ενώ από έμμεσους φόρους έχουν εισπραχθεί 13,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 42,5% του ετήσιου στόχου (31,9 δισ. ευρώ).

Αναφορικά με τους ελέγχους βάρος θα δοθεί στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ αλλά και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Αντικειμενικά κριτήρια για τους ελέγχους αποτελούν η νομική μορφή, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο κλάδος ή ο τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητά του, η ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, η ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης, η διάπραξη φορολογικών αδικημάτων στο παρελθόν και η εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των φορολογουμένων.

Ακόμη, τα οικονομικά δεδομένα που προσμετρούν στην επιλογή της υπόθεσης που θα ελεγχθεί σχετίζονται με τα ακαθάριστα έσοδα, τις δαπάνες, τα καθαρά κέρδη ή ζημιές, τους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, κ.ά.