“Εργαλείο” υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας αποτελεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER(CLLD 2014-2020).

Για το λόγο αυτό  την Παρασκευή 8-07-2016 σε συνάντηση διαβούλευσης που οργανώθηκε στο χώρο του Δημαρχείου Σφακίων ,στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ενημέρωσαν σχετικά φορείς του ιδιωτικού τομέα , ιδιώτες και επιχειρηματίες του Δήμου Σφακίων για την εξέλιξη του προγράμματος έτσι ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό στα τοπικά προγράμματα που θα ωφελήσουν την τοπική κοινωνία.