Την αντικατάσταση του διευθυντή της ΔΕΠΤΑΗ Παναγιώτη Αναστασάκου ζήτησε η δημοτική παράταξη «Ενεργοί Πολίτες» κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου όπου συζητήθηκε το ζήτημα της κατασκευής και της ολοκλήρωσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Στην τοποθέτησή τους οι «Ενεργοί Πολίτες», αφού ανέπτυξαν την ιστορία του έργου σημείωσαν ότι και η παρούσα δημοτική αρχή δεν βλέπει με σοβαρότητα το έργο και ζήτησαν να υπάρχει συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο (έστω κα άτυπα αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία που θα είναι δεσμευτικές για το ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ)

Διαβάστε την τοποθέτηση των Ενεργών Πολιτών στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 11/7/2016

Η ιστορία του Πολιτιστικού κέντρου ξεκινά το 1975. (41 χρόνια πριν) Με απόφαση του ΔΣ το 1982 προκηρύχθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και τελικά η πρώτη δημοπράτηση έγινε το 2006.

Τα γεγονότα και σε αυτό το - πρώτο - διάστημα δεν ήταν χωρίς σύννεφα. Τον Δεκέμβρη του 2002 με αφορμή καταγγελίες το ΣΕΔΔΕ αποστέλλει πόρισμα για τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου βάσει του οποίου κρίνετε παράνομη, η σύμβαση με επιτροπή ερευνών του ΑΠΘ, κρίνετε άκυρη η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου ως φορέα διεύθυνσης του έργου. Επίσης αναφέρετε στην ελλιπή στελέχωση της ΤΥ της ΔΕΠΤΑΗ και κρίνει μη σύννομο τον τρόπο για το σύστημα δημοπράτησης (μελέτη – κατασκευή)

Στο τέλος του 2003 υπογράφεται η σύμβαση τροποποίησης της μελέτης μεταξύ του Δήμου και των αρχικών μελετητών (χρειάστηκαν δηλαδή 11 χρόνια παλινωδιών για να επιλεγεί αυτή η λύση) 

Το Δεκέμβρη του 2005 δημοπρατείται το έργο με προϋπολογισμό 42.000.000 Ε και η σύμβαση με τον μειοδότη υπογράφεται το Απρίλιο του 2006 με έκπτωση 37% 

Ο Δήμος Ηρακλείου - και παρά τις αντίθετες απόψεις ΤΕΕ/ΤΑΚ και άλλων - αναθέτει στην ΔΕΠΤΑΗ την κατασκευή του μεγάλου και σύνθετου αυτού έργου. Φανερός στόχος να φύγει από την δημόσια διοίκηση και ο έλεγχος κατασκευής. Για λόγους ευελιξίας η επίσημη δικαιολογία. Η ίδια (ΔΕΠΤΑΗ) με ελλιπή τεχνική υπηρεσία, προσφεύγει σε προσλήψεις συμβούλων και μηχανικών με συμβάσεις έργου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. 

Σε αποκορύφωμα όλων αυτών την θέση του διευθυντή της ΤΥ ΔΕΠΤΑΗ (Διευθύνουσα υπηρεσία) αναλαμβάνει μέλος του ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ (Προϊσταμένη αρχή). Τέτοια νομιμότητα ….και ευελιξία δηλαδή. 

Τα όσα ακολούθησαν στην κατασκευή, στον έλεγχο κλπ του έργου, (εκτόξευση κόστους, αφαίρεση αντικειμένων, χρόνος κατασκευής αδιαφάνεια, πορίσματα κλπ) τα οποία συζητάμε σήμερα είναι αποκαλυπτικά της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας του σχήματος που επιλέχθηκε για την διεύθυνση του έργου.

Εξ αρχής πρέπει να τονίσουμε ότι, τέτοιου μεγέθους έργα απαιτούν να εκπληρώνονται τρείς βασικές προϋποθέσεις για την άρτια και με σεβασμό στην νομιμότητα εκτέλεση και περαίωση τους.

•    Να υπάρχουν πλήρεις και άρτιες μελέτες
•    Να υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στην φάση της δημοπράτησης του έργου 
•    Να υπάρχει μια σοβαρή, ισχυρή δημόσια διοίκηση με πλήρως στελεχωμένες τις υπηρεσίες επίβλεψης

Αν υπήρχαν όλα αυτά ίσως σήμερα να μην ήταν απαραίτητο να έχομε καταγγελίες, πορίσματα υπερβάσεις κλπ και να μας απασχολούσαν θέματα όπως αξιοποίηση, ο τρόπος και το περιεχόμενο λειτουργίας, η ένταξη του στο «γίγνεσθαι» του πολιτισμού και της πόλης κ.α.

Στοιχεία του έργου 

Αξίζει όμως να σημειωθούν χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου 
Προϋπολογισμός διαγωνισμού 42.000.000
Προϋπολογισμός σύμβασης 26.394.291,99 (συγχ 19.379.411,32 και αυτοχ. 7.014.880,66) 
Έναρξη εργολαβίας 12.04.2006 
Χρόνος κατασκευής 730 ημέρες ή λήξη 11.04.2008 - 
Σήμερα Ιούλιος 2016, τυπικά δεν έχει λήξει η α΄ φάση του έργου. 
Τελικό ποσό (6ος ΑΠΕ) 32.497.572,40 
Από την εργολαβία αφαιρέθηκαν (μη νόμιμα σ αυτό συμφωνούν όλα τα πορίσματα) πολλές εργασίες (όπως μεταλλικό στέγαστρο, εσωτερικά κουφώματα, φωτιστικά σώματα, υποσταθμός μέσης τάσης, καλώδια, σχάρες, ups, σύστημα ΒΜS και άλλα) τα οποία δημοπρατήθηκαν με ξεχωριστές εργολαβίες η έγιναν νέες επιλογές με μεγαλύτερο κόστος.

Το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε και έγιναν νέες εργολαβίες υπερβαίνει το 1 εκ

Για να υπολογιστεί σωστά το συνολικό κόστος του έργου πρέπει να προστεθούν 
•    Κόστος αρχικών μελετών και υψηλής επίβλεψης
•    Κόστος μισθολογικό και ασφαλιστικό της επίβλεψης 
•    Κόστος τεχνικού συμβούλου 
•    Κόστος των νέων εργολαβιών για τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν και δημοπρατήθηκαν ξεχωριστά
Το συνολικό ποσό θα υπερβαίνει τα 2 εκ.(;) 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Παρατηρώντας κάποιος και τα δύο τελευταία πορίσματα καταλήγει αβίαστα στα παρακάτω συμπεράσματα (και τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές κάποιων και μάλιστα απαντώντας στην συνέντευξη μας με προσωπική επίθεση, δεν είναι σε αντίθεση, απλά το ένα είναι πιο αναλυτικό από το άλλο) 
Α. πρόβλημα με την επάρκεια διοίκησης του έργου από την ΔΕΠΤΑΗ (σελ 115/127 και σελ 20,21/158) 
Β. σοβαρές παρατυπίες στην διοίκηση και στην διάκριση των ρόλων, ΔΣ, ΤΣ, ΔΥ (σελ 140/158 και 28/127)
Γ. εκτός του 1ου ΑΠΕ που έγινε με νόμιμο τρόπο σε όλους τους άλλους ΑΠΕ (2 – 3 – 4 – 5) και για τις 7 ΣΣΕ έχομε την σύνταξη τους και υπογραφή με μη σύννομο τρόπο παραβιάζοντας τις κείμενες διατάξεις των νόμων περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. (σελ 141,141,142,143/158 και 116,117,118,119/127)
Δ. και στα δύο πορίσματα αναφέρεται χαρακτηριστικά ο μη νόμιμος τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης στις νέες τιμές, και η μη νόμιμη σύνταξη πολλών νέων τιμών με αποτέλεσμα οικονομική ζημία για το Δημόσιο (σελ 144/158, σελ 115/127)
Ε. έχομε υπέρβαση δαπανών στις τροποποιητικές μελέτες (σελ140, 144/158 και σελ 114/127)
ΣΤ. Επίσης όπως αναφέρεται και στα δύο πορίσματα (σελ 143/158 και 107/127) υπήρχε μη νόμιμη αφαίρεση συμβατικών στοιχείων. Μάλιστα στο ένα πόρισμα προσδιορίζεται αυτή η συνολική μεταβολή (4ος ΑΠΕ) των ΗΜ εργασιών είναι 1.552.727,00 Ε. Αν υπολογιστεί ότι η συνολική συμβατική δαπάνη των ΗΜ ανέρχεται σε 4.205.200,00 Ε η μεταβολή αυτή είναι 36,92%. Η μεταβολή αυτή είναι μεγαλύτερη από το 30 % που προβλέπει η εγκύκλιος 36/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ άρα παράνομη 

Οι αναφορές θα μπορούσαν να συνεχιστούν και θα είναι πολλές 

Χρειάζεται όμως να σημειώσουμε δύο πρόσθετα γεγονότα.

Το έργο αυτό, από την έναρξη κατασκευής, έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης για δύο κυρίως λόγους.
Πρώτο : Η τότε Δημοτική Αρχή θεωρούσε - αντιδημοκρατικά – ότι λόγω της δύναμης της ή για άλλους λόγους, μπορούσε να διοικεί παρακάμπτοντας νόμους, διατάξεις και ότι άλλο θεωρούσε ότι την εμπόδιζε. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε συνεχείς αναφορές από ΣΕΔΔΕ κλπ κατά την διάρκεια εκτέλεσης και πριν από τα δύο τελευταία πορίσματα. (πορίσματα από το εποπτικό του ΣΕΔΕ 593/18.11.2008, 725/6.4.2009 και 559/24.12.2009) που ανέφεραν πολλά από τα συμπεράσματα που περιέχονται και στα υπό συζήτηση πορίσματα σήμερα 
Δεύτερο : Η απαξίωση και η έπαρση των διοικούντων της ΔΕΠΤΑΗ (διαχρονικά) αλλά και του Δήμου που στην ουσία, υποβάθμισαν τα όποια όργανα ελέγχου (δεν μετείχε αντιπολίτευση, ΤΕΕ κλπ) κάνοντας έτσι πιο εύκολη κατά την γνώμη τους την προώθηση των επιλογών τους. Και κυρίως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτά που απορρίφτηκαν από τον έλεγχο του 3 ΑΠΕ από την ελεγκτική αρχή, ενσωματώθηκαν αυτούσια στον 4ο ΑΠΕ που δεν περνούσε από κανένα έλεγχο 
Μεταλλικό στέγαστρο
Στην εξέλιξη όλων αυτών δόθηκε στην δημοσιότητα και το πόρισμα των ελεγκτών για το πόρισμα. 
Ακόμα ένα πόρισμα που στην ουσία παρατηρεί ότι και τα προηγούμενα. (σελ 24/28 και 25/28) και επί πλέον ότι η αναφορά στον κύριο του έργου είναι λανθασμένη (τυχαία;)
Σήμερα υπάρχει και μία σοβαρή εκκρεμότητα με την δαπάνη αυτού του έργου. (εκτός του ότι ήταν κομμάτι της αρχικής και αφαιρέθηκε) Υπάρχει πρόβλημα με την έγκριση της δαπάνης από το ελεγκτικό ή όχι ; 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το θέμα του πολιτιστικού μας έχει απασχολήσει αρκετά. Είναι πολλές οι αναφορές της δημοτικής μας κίνησης και οι προτροπές προς την νέα δημοτική αρχή να ασχοληθεί σοβαρά με τα παραπάνω προβλήματα λόγω και της β φάσης.
Δυστυχώς και η σημερινή δημοτική αρχή παρουσιάζει μια μεγάλη απόκλιση από τις δεσμεύσεις της και σκόπιμα δεν γινόταν ή υποβαθμιζόταν η όποια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα η συζήτηση γίνεται χωρίς εισήγηση και προτάσεις από την Δημοτική αρχή. Τι συμβαίνει ; Δεν έχει να πει τίποτε; Όλα είναι καλά; Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση ;
Μέχρι σήμερα η Δημοτική αρχή δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση.
Η κίνηση μας αναγκάστηκε να δώσει συνέντευξη τύπου στις 23-3-2016 για τα προβλήματα αυτά. Και όπως πάντα είχαμε και προτάσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να εφαρμοστεί η νομιμότητα και κυρίως η αποτελεσματικότητα διοίκησης στην β φάση του Πολιτιστικού.
Επίσημα η δημοτική αρχή δεν απάντησε ποτέ στην παράταξη μας 
Ο μόνος που συνεχώς απαντούσε – μήπως η δημοτική αρχή ήταν ικανοποιημένη - ήταν ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο οποίος για να στηρίξει τις απόψεις του, προχωρούσε σε χονδροειδείς διαστρεβλώσεις των απόψεων μας (κατά το ρητό -αν η αλήθεια δεν συμφωνεί με την άποψη μου τόσο το χειρότερο για την αλήθεια).
Η δημοτική αρχή με μη πράξεις στην ουσία αποδέχεται όλο το προηγούμενο περιβάλλον.
Μάλιστα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο κ. δήμαρχος αποδέχεται όλη την επιχειρηματολογία της προηγούμενης αρχής - ένας στο διαγωνισμό - μελέτη- κατασκευή – μικρό κόστος προϋπολογισμού, κίνδυνος να χαθούν τα δανεικά και επιχειρηματολόγησε για να τα υπερασπιστεί. (σχ. απόσπασμα τηλεοπτικής συνέντευξης από 1Η 37¨΄ έως 1Η και 50 ΄)
Οι όποιες εξαγγελίες για ανοικτό διαγωνισμό ξεχάστηκαν
Οι νέες δεσμεύσεις για συνεπίβλεψη έμειναν στο κενό με την προκήρυξη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα για πρόσληψη και πολιτικού μηχανικού.
Η διευθύνουσα υπηρεσία (προσωποπαγής) παραμένει η ίδια, παρ ότι πολλά από τα παραπάνω που έχομε αναφέρει, ξεκίνησαν από αυτή.
Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα απόσπασμα από την σελίδα 5 /559/24/12/2009 της επιθεώρησης.
«1414/5-11-2008 έγγραφη εισήγηση διευθ. Συμβούλου και προισ. Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «Υπερσυμβατικές εργασίες εντός απροβλέπτων» 
Σχόλιο του ελεγκτή : στην εισήγηση γίνεται αρνητική αξιολόγηση του παραπάνω απαντητικού εγγράφου (του τέως διευθυντή) και υιοθετούνται κατ αρχήν στο σύνολο τους οι αντισυμβατικές αξιώσεις του αναδόχου.
Στην δημόσια παρέμβαση μας (συνέντευξη) προτείναμε ενέργειες σε 4 κατευθύνσεις τις οποίες και σημειώνω ξανά:
•    Κατάργηση της σημερινής διευθύνουσας υπηρεσίας και σύστασης νέας (δηλαδή αλλαγή προσώπου) 
•     Να προχωρήσει η ΔΕΠΤΑΗ στην επιλογή ειδικευμένου συμβούλου για τη Β φάση 
•    Συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο (έστω κα άτυπα αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία που θα είναι δεσμευτικές για το ΔΣ ΔΕΠΤΑΗ)

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Το Πολιτιστικό κέντρο, αργά ή γρήγορα θα αποπερατωθεί. Ήδη κάποια τμήματα του φιλοξενούν εκδηλώσεις κ.α.
Ένα τέτοιο συγκρότημα θέλει σχέδιο λειτουργίας, οικονομικό πλάνο λειτουργίας και συντήρησης, πηγές χρηματοδότησης κα
Σε λίγο θα υπάρχει (ελπίζομε να γίνει και διαβούλευση) η έκθεση της εταιρείας στην οποία έχει ανατεθεί η μελέτη λειτουργίας του ΠΣΚΗ
Ελπίζομε και σύντομα μετά να γίνει και συζήτηση για το σχήμα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΠΣΚΗ
Όμως όλα αυτά απαιτούν και χρήματα για την στελέχωση, την λειτουργία και την συντήρηση. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ΔΕΠΤΑΗ δεν επιτρέπεται να έχει άλλη αρνητική χρήση. 
Μήπως θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και το παραπάνω θέμα. Ήδη το ΔΣ της ΔΕΠΤΑΗ έχει διατυπώσει κάποια πρόταση.