Την  Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου γραμματέα και  υπεύθυνων τομέων  για την Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Χανίων μετά την εκλογική διαδικασία της 26 Ιουνίου 2016.

Νέα γραμματέας εξελέγη η Χρύσα Χαριτάκη Μακράκη με αναπληρωτή γραμματέα τον Σοφιανό Θανάση.

Υπεύθυνος τομέα Πολιτισμού – Αθλητισμού : Μουντάκης Κώστας 
Υπεύθυνοι τομέων Oικονομικών –Οικονομίας :  Σοφιανός Θανάσης, Πετσετάκης Παντελής, Ξενάκης Γιάννης 
Υπεύθυνος τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης Σοφιανός Θανάσης.
Υπεύθυνος τομέα Τουρισμού: Καρτάκης Δημήτρης 
Υπεύθυνος τομέα γυναικών: Χαριτάκη Μακράκη Χρύσα
Υπεύθυνος τομέα παιδείας:  Μουντάκης Κώστας
Υπεύθυνος τομέων Υποδομών, Mεταφορών, Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:  Δουκάκης Μανώλης
Υπευθυνος τομέων Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη: Δερμιτζάκης Ανδρέας 
Υπεύθυνοι τομέα Αγροτικής Πολιτικής:  Γουλεάκης Παναγιώτης, Βενιανάκης Δημήτρης 
Υπευθυνος τομέα Ναυτιλίας: Κοτσιφάκης Γιώργος
Υπεύθυνος τομέα Εξωτερικών και Άμυνας: Κοτσιφάκης Γιώργος 
Υπεύθυνοι τομέων Εργασίας, Κοινωνικών ασφαλίσεων και Υγείας:  Κοκολαάκης Μιχάλης, Μαρματάκης Βαγγέλης.