Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, τα θέματα ασφάλειας στο χώρο της εργασίας είναι σημαντικά, όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και είναι απαραίτητη η συμμόρφωση σε συγκεκριμένα πρότυπα.

Oι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας, ανάλογα με τη δραστηριότητά  τους.

Στην τρίτη (Γ) κατηγορία επικινδυνότητας μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και ο ίδιος ο εργοδότης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρησή του.

Τα πρόγραμμα κατάρτισης Τεχνικών Ασφάλειας που υλοποιεί η ΜΕΜΟ Εκπαιδευτική αφορά την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων για την τρίτη (Γ) κατηγορία επικινδυνότητας και την απόκτηση ανάλογου πιστοποιητικού, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα:

  • Τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και εντοπισμό οποιαδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προτείνοντας ταυτόχρονα μέτρα αντιμετώπισής της των συγκεκριμένων προβλημάτων της επιχείρησης.
  • Μερίμνα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων για την σωστή καθοδήγηση και αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.


Η υποχρεωτική κατάρτιση των ενδιαφερόμενων που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικών Ασφάλειας για την τρίτη (Γ) κατηγορία επικινδυνότητας είναι διάρκειας δέκα (10) ωρών.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλέστε στα τηλέφωνα 28210 54002-3 και 6985594199 ή στείλτε email στο [email protected] .