Με ένα νέο στέλεχος ενισχύθηκε η Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης, σε εφαρμογή  της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 7 του Ν 4368/2016, α21 τεύχος), με την οποία αίρεται η αναστολή προσλήψεων υπαλλήλων που είχαν  προσληφθεί στον πρώην Δήμο Αρκαδίου βάσει προκήρυξης, αλλά τέθηκε σε  εκκρεμότητα η εργασιακή τους απασχόληση  σε δημοτικές υπηρεσίες. Με την προαναφερθείσα εγκύκλιο επετράπη η πρόσληψη τους υπό την προϋπόθεση να απασχοληθούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Προχθές ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε την πρόσληψη του κ. Δημήτρη Σταράκη, του οποίου η διαδικασία πρόσληψης είχε καθυστερήσει χρόνια λόγω του Νόμου περί αναστολής προσλήψεων. Ο κ. Σταράκης  έδωσε τον κατά Νόμο όρκο του παρουσία του Δημάρχου και εντάχθηκε άμεσα στο εργασιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου μας, ως χειριστής μηχανημάτων.