Ο Δημήτριος Μπούκας ορίστηκε ως σύνδεσμος μεταξύ της Γραμματείας Οργανωτικού και της Νομαρχιακής Οργάνωσης Χανίων για θέματα του Τομέα Περιβάλλοντος.

Ο κ. 32χρονος Δημήτριος Μπούκας που είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης, τοποθετήθηκε ως σύνδεσμος για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης της Γραμματείας Οργανωτικού με σκοπό την εξασφάλιση πληρέστερης κάλυψης και αρτιότερης Οργάνωσης.