Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε, ότι όσοι εκ των κατοίκων των περιοχών παλιάς πόλης, κέντρου πόλης και Κουμ-Καπι, δικαιούνται και έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση καρτών στάθμευσης μονίμου κατοίκου, μπορούν να προσέλθουν από Δευτέρα 18 Ιουλίου στο Τμήμα ελεγχόμενης στάθμευσης και ελέγχου κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Μυλωνογιάννη 73 - για την παραλαβή τους. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341650.