Απο την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης,ανακοινώθηκε ότι εστάλησαν από το ΑΣΕΠ στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης οι  πίνακες  κατάταξης ανεργίας και εμπειρίας των κλάδων/ειδικοτήτων επικουρικού προσωπικού:

ΤΕ Εργοθεραπείας (κωδ.κλάδου 204), ΤΕ Λογοθεραπείας (κωδ.κλάδου 209), ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ.κλάδου 211), ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (κωδ.κλάδου 301), ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (κωδ. Κλάδου 305),  ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (κωδ.κλάδου 309), (ΔΕ Τεχνικού ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ) (κωδ.κλάδου 323), ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (κωδ.κλάδου 316), και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονονομικού Προσωπικού (κωδ.κλάδου 401), στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι  με βάση τα κριτήρια της ανεργίας και της εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι των πρώτων θέσεων μόνο (των οποίων τα  ονόματα στους πίνακες έχουν επισημανθεί με χρώμα κίτρινο) καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας προσληπτέων.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, οι κωδικοί των κλάδων - θέσεων, καθώς και οι πίνακες ανεργίας/εμπειρίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στην ενότητα Για τον Πολίτη Νέα-Ανακοινώσεις (www.hc-crete.gr/πολιτης/νεα-ανακοινωσεις ).
Οι αιτήσεις  θα υποβάλλονται εντός (3) τριών εργασίμων ημερών από Δευτέρα 18-7-2016 έως και Τετάρτη 20-7-2016 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

•    Αυτοπροσώπως στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης – 
3ο χιλ.Εθν. Οδού Ηρακλείου-Μοιρών (Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Ηρακλείου 3ος όροφος – Γραφείο Νο25 κα Καρκαλούσου Θεώνη)
•    Με FAX  στα 2810-331570 ή 2813-404428
•    Ταχυδρομικά στη δ/νση: 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, 3ο χιλ. Εθν.Οδού Ηρακλείου-Μοιρών Τ.Κ. 71500 (με την ένδειξη ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 20-7-2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΘΕΩΝΗ ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΥ ,   ΤΗΛ. 2813-404413