Ενημερώνονται  οι  δημότες του Ρεθύμνου ότι, οι αιτήσεις για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» θα υποβάλλονται: 

•    Aπευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης  www.keaprogram.gr
•    Μέσω των K.E.Π.
•    Μέσω του Δήμου Ρεθύμνης

Αιτήσεις στο Δήμο Ρεθύμνης θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Πρόνοιας του Δήμου καθώς και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης (Γερακάρη 63)  τις εργάσιμες ημέρες, από 9.00-14.00.