Αναδιάταξη (reprofiling) του ελληνικού χρέους με την εγγύηση του προσωρινού Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας (EFSF) είναι η ουσία των ευρωπαϊκών αποφάσεων όπως αυτές αποτυπώνονται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Με τις αποφάσεις αυτές, εφόσον οριστικοποιηθούν:

- Θα χορηγηθεί νέο δάνειο προς την Ελλάδα (το ποσό απομένει να καθοριστεί), ενώ σύμφωνα με το protothema.gr όλες οι δανειακές υποχρεώσεις (μαζί με τα 110 δισ. ευρώ) θα επιμηκυνθούν τουλάχιστον κατά τα 15 χρόνια, ενώ το επιτόκιο θα μειωθεί στο 3,5%.

- Ο EFSF θα αποκτήσει τη δυνατότητα να αγοράζει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, καθώς και το δικαίωμα να στηρίζει χώρες που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα διάσωσης. Αυτό διευκολύνει π.χ. τη στήριξη της Ιταλίας, χωρίς η τελευταία να “στιγματισθεί” από την ένταξη σε πρόγραμμα διάσωσης.

- Θα προσφερθεί η δυνατότητα στους κατόχους ομολόγων που λήγουν μέχρι το 2019 να τα ανταλλάξουν με καινούρια, επιλέγοντας μέσα από ένα μενού επιλογών, όπως να τα ανταλλάξουν με καινούρια μεγαλύτερης διάρκειας και ίδιας ονομαστικής αξίας ή να τα διαθέσουν στη δευτερογενή αγορά όπου ισχύσει χαμηλότερη τιμή.

Στην πράξη, οι ομολογιούχοι θα βρεθούν μπροστά στην εναλλακτική να αποκτήσουν ομόλογα 30ετίας π.χ. τα οποία θα έχουν την εγγύηση της ευρωζώνης και χαρακτηρισμό ΑΑΑ ή να τα πουλήσουν με έκπτωση 50% στη δευτερογενή αγορά, αποδεχόμενοι έτσι ένα εθελοντικό κούρεμα.

- Το EFSF θα στηρίξει τον τραπεζικό τομέα, παρέχοντας κεφάλαια εφόσον αυτά χρειαστούν.

- Η ευρωζώνη θα υιοθετήσει ένα πρόγραμμα στήριξης επενδύσεων, ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη των χωρών όπως η Ελλάδα.

Με τις νέες δυνατότητες που αποκτά o EFSF, στην ουσία συμπληρώνεται ένα “κενό” που είχε η Ευρωζώνη, καθώς δεν διέθετε ένα μηχανισμό “δανειστή έσχατης ανάγκης” και στήριξης των κρατών μελών.
Τραπεζικές πηγές, πάντως, εκτιμούν ότι, πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η απόφαση, καθώς σε σχέση με το προσχέδιο οι αλλαγές μπορεί να είναι σημαντικές.